Liten og ny

Barnehagen deltar i folkehelseprosjektet "Liten og ny"

I den forbindelse gjennomfører vi en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i minimum 5 dager ved oppstart. 

Vi vil også invitere foreldre og barn til flere organiserte besøk i barnehagen i løpet av våren/sommeren.