Viktig informasjon

Om hverdagen

Levering/ Henting: 

Ved levering/ henting må den som følger/henter barnet ta kontakt med personalet, før de forlater barnehagen. Husk å varsle personalet dersom barnet blir hentet av noen andre enn foreldrene.

Sykdom:

Vi minner om hvor viktig det er for barnet å få være hjemme når det er sykdom. Dette er først og fremst for barnet sin del, men også med tanke på å hindre smitte til andre barn, foreldre og personalgruppen. Vi ønsker at det varsles barnehagen om fravær innen kl 09.00.

Foreldresamtaler:

Vi legger stor vekt på foreldresamarbeid, da det er svært viktig for oss å legge til rette for barna gjennom sine dager sammen oss. Vi gjennomfører foreldresamtaler med samtlige barn på høsten, ellers er vi tilgjengelig når det måtte ønskes. Her tar vi opp barnas utvikling, hvordan barnet har det i barnehagen og samspillet med andre barn. Dere foreldre kjenner deres barn og det er viktig for oss å få en tilbakemelding på hvordan dere opplever barna, både ved levering/henting og hjemme. Vi tilstreber å være tilgjengelig i det daglige møte med dere, og setter pris på tilbakemeldinger.

Øvrig informasjon:

Vi sender ut månedsplaner og månedsbrev i slutten av hver måned. Her legger vi litt planer for kommende måned, og ser tilbake på den måneden som har gått. Det er viktig at dere setter dere inn i dette, og annen nyttig inforamsjon vi gir. Sammen kan vi legge til rette for fine dager sammen med deres barn.