Harelabb

Litt om vår småbarnsavdeling Harelabb, 1-3 år.

På vår småbarnsavdelingen har våre minste barn sine første barnehageår. Med en trygg tilvenning ønsker vi å legge til rette for lek og omsorg i takt med barnas utvikling. Tilvenningsfasen er individuell og barna har ulike behov den første tiden, men sammen med gode og trygge voksne, vil de ha en god ramme for både sanseopplevelser, lek og hvile. Dagene på småbarnsavdelingen preges i stor grad av mye rutine, måltider, utetid og hviletid, noe vi mener er viktig som en god ramme rundt barna.

Vi har hovedbase på låven, med tilrettelagte lokaler for barna. Den første tiden vil vi tilbringe her, men etterhvert som barna vokser til kan de også få mer utetid og tur. Det nærmeste turmålet er vår utebase i Dalen. Det er et område som ligger 350 meter nedenfor gården, der vil barna få oppleve et uteområde som endrer seg med de ulike årstidene, og skaper både glede og entusiasme, gjennom lek og mestring. 

Barnegruppene varierer fra år til år, og dette legger også litt føringer for hvordan vi deler inn i aldersbestemte grupper. Vi ønsker å gi barna både trygghet og ro, men også nye opplevelser som står i samsvar med deres ønsker og forutsetninger.  

Hver måned sendes det ut et månedsbrev med tilbakeblikk fra de mange flotte øyeblikkene fra barnehagehverdagen på harelabb!