Vår visjon

I vår barnehage ønsker vi å gi barna en aktiv hverdag der friluftsliv og fysisk aktivitet står sentralt. Vi tenker at barn har mye igjen for å være i aktivitet, i omgivelser som skaper nysgjerrighet og undring.

Barns gleder og opplevelser av bevegelse i naturen er stor. Vi tenker det ikke alltid er så mye som skal til før barn begynner å undre seg, og nyskjerrigheten er skapt. Fra barna begynner hos oss på vår småbarnsavdeling tilstreber vi utetid hver dag, vi tar selvfølgelig alltid hensyn til vær, men ser det at en liten tur ut gjennom dagen gjør godt. Etterhvert som barna vokser til øker også tiden de tilbringer ute. Det er mye mestring i dette, både når vi ser på garderobesituasjonen der barna bruker både språket og kroppen i påkledning, og det å lære seg å kjenne på de ulike årstidene. 

Naturen er et hjelpemiddel for barns fysiske- og psykiske utvikling der de får være i et miljø som gir alle mulighet til å mestre. Naturen skaper situasjoner til undring, nyskjerrighet, selvstendig og mestring. Dette synes vi skaper et viktig grunnlag for barnas videre utvikling.

Naturenlekeplassen gir oss stor boltreplass, det gir alle barn mulighet for lek og aktivitet. Vi ser at samspillet ofte er lettere ute, og gir mange muligheter, alene eller sammen med andre.