Ulvehyl

Litt om vår storbarnsavdeling Ulvehyl, 3-6 år.

På vår storbarnsavdeling har våre 3-6 åringer sine barnehagedager. 

Ulvehyl har sin hovedbase i Dalen,  det er et friområde 350 meter nedenfor gården, der har vi både gapahuk og varmestue. Områder ligger til rette for både sansing, lek og utfoldelse for alle aldre. Vi starter våre dager på låven, med litt innelek og frokost før vi deler opp i grupper og setter fart mot dagens turmål. 

På storbarnsavdelingen er det stor forskjell på barnas alder og utvikling. De yngste 3 åringene har fått en helt ny hverdag med mer utetid, mens de eldste 4, 5 og 6 åringene kan gjerne tenke seg mer aktivitet og turer. For å kunne gi hvert enkelt barn den barnehagehverdagen de mestrer og utvikler seg godt i, deler vi barnegruppen inn i flere aldersbestemte grupper.

 Våre skolestartere tilbringer mye av tiden sin i Dalen, men er også mye på turer i nærområdet. Jordene som omkranser gården, ligger til rette for både aking og skigåing vinterstid, der kjører vi opp skispor og legger til rette for gode akebakker. Vi har også gjennom årene funnet oss fantastiske turmål i skogen rundt Bergskaret. 

Hver måned sendes det ut et månedsbrev med tilbakeblikk fra de mange flotte øyeblikkene fra barnehagehverdagen!