Skoggruppemetoden

Skoggruppemetoden er en spesialpedagogisk metode som er utviklet av audiopedagogene Aina Nordahl, Elisabeth Jepsen og Sidsel Skappel. Metoden fremhever naturens og skogens unike muligheter i samspillet mellom barn og voksne.

I motsetning til mer tradisjonell undervisning fokuserer skoggruppemetoden på barnets sterke sider. Ved bruk av autentiske opplevelser og nærkontakt ivaretaes barnets totale utvikling. Ved hjelp av sansene tar barnet aktiv del i egen læring og gis naturlige utfordringer det er modent for, uten at dette oppleves som trening.Dette vil gi en mestringsfølelse og kunne legge til rette for økt selvtillit. 

Hovedmålene for metoden:

- Ivareta barnets totale utvikling. Være et virkemiddel for en allsidig utvikling på alle områder.

- Gi naturlige miljø.

- Gi nærhet barn/barn-barn/voksne. Gi kontakt som utvikler barnas kommunikasjonsferdigheter og skaper sosiale relasjoner mellom barna og de voksne.

- Gi en fast ramme og struktur som bygger på en tredeling. Gi barna en trygghetsfølelse og øke deres konsentrasjon.

- Gi barna motoriske utfordringer som er med på å øke mestringsopplevelsen og øker selvtillit.