Hvem er vi

Snillet Gård Friluftsbarnehage ligger på Byneset i Trondheim kommune, 25 km fra Trondheim sentrum. Historien sier at navnet Snillet kommer fra den gang Hans Mikalsen kom fra Halsetaune for å bosette seg på Byneset og sier følgende "Her skal det bli en Snill plass å bo" Vi tenkte dette også kunne være en fin plass for barn og tilbringe sine barnehageår. I 2006 startet vi opp Snillet Gård Friluftsbarnehage.

 

Gården ligger godt skjermet fra andre eiendommer og omkranses av både dyrket mark og utmark. Dette legger et godt grunnlag for at barna skal få en aktiv og variert hverdag der friluftsliv og fysisk aktivitet står i sentrum.

Snillet Gård Friluftsbarnehage består av to avdelinger, Harelabb 1-3 år og Ulvehyl 3-6 år.

På låven har vår småbarnsavdeling sin base, der er det også et opparbeidet uteområde som benyttes til deres utetid. Vår storbarnsavdeling har sin base i Dalen, som er et opparbeidet område 350 meter nedenfor gården. Der har de varmestue, gapahuk og et stort friområde. Vi har også opparbeidet oss flere turområder i nærheten som benyttes flittig gjennom året. 

Vi begynner dagene våre sammen på låven hvor vi serverer frokost til begge avdelingene, deretter deles barnehagruppene og de ulike gruppene setter igang med dagens aktiviteter. På slutten av dagen møtes små og store igjen ved låven.